מס הכנסה

החזרי מס הכנסה בגין ילדים לקויי למידה

מאת: ירון בן דוד – יועץ מס מוסמך

 
הורים לילדים לקויי למידה (ADD ו –(ADHD זכאים להחזרים ממס הכנסה וזאת ע"פ קריטריונים מסוימים.
פקודת מס הכנסה קובעת זכות לזיכויים שונים לשכירים ועצמאים. אחד הסעיפים היינו סעיף 45 לפקודת מס הכנסה "זיכוי בעד נטול יכולת" הקובע בין השאר כי תושב ישראל או בן זוגו יקבל שתי נקודות זיכוי (שווי כל נקודת זיכוי 2136 ₪ בחישוב שנתי) בגין כל ילד נטול יכולת.
עד שנת 2002 הפרשנות של נטול יכולת הייתה רשימה סגורה כלומר מי שהיה לו בשנת המס ילד משותק , עיוור או בעל פיגור.
בעקבות פנייה של חברים בוועדת המסים של לשכת רואי החשבון אל נציבות מס הכנסה, הוחלט להרחיב את הפרשנות של נטול יכולת כך שיחול גם על ילדים הסובלים מלקויי למידה קשים הגורמים לאיחור בהתפתחות לעומת ילדים בני גילם, ולכן נקבע כי הזיכוי האמור יינתן גם בגין ילדים שאובחנו אצלם לקויות למידה מסוג הפרעות קשב וריכוז (ADD) והיפראקטיביות (ADHD).
על מנת להבחין בין לקויות קלות ובינוניות לבין לקויות קשות הוחלט על 3 קריטריונים:
קביעה של ועדת השמה על זכאות לחינוך מיוחד.
אישור על כך שהילד לומד במסגרת לחינוך מיוחד.(גן ילדים לחינוך מיוחד או כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר רגיל).
אישור מרופא על לקות הלמידה.
בנוסף לכך נקבע, כי גם ילדים הזכאים לקצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי בשל לקות למידה חמורה במיוחד יזכו את הוריהם בנקודות הזיכוי האמורות לעיל.
התעוררה שאלת זכאות של ילדים שאובחנו כלקויי למידה שלומדים בכיתה רגילה במסגרת תוכניות שילוב (זכאות לשירותי חינוך מיוחד במסגרת כיתה רגילה בבית ספר רגיל). עמדת אגף מס הכנסה היא, כי זיכוי המס לא חל במקרים כגון אלו.
בכוונת אגף מס הכנסה לבחון את ביטול הפרשנות המרחיבה של סעיף 45 בדבר לקויות למידה מאחר שהתגלו מקרים שבהם הוצגו למס הכנסה אישורים כוזבים על לקויות כדי לקבל את הזיכוי ממס.
נציין, כי ניתן לדרוש החזר מס עבור שש השנים האחרונות בלבד (היום 1999-2004) וכך שסה"כ החזרי המס יכולים להגיע לכ – 25,000 ₪ + הפרשי הצמדה וריבית 4%. (נכון לשנת 2003).

צירפנו לנוחותכם שני מסמכים מועילים:
מסמך רקע בנושא אשר נכתב  על ידי מרכז המחקר והמידע בכנסת (2005).

מכתב אשר נשלח לפקידי השומה ומסביר את ההקלות מטעם המחלקה לניכויים בנציבות מס ההכנסה (2003).

ניתן למצוא מידע נוסף באתר משרד מס ההכנסה.