שאלון עצמי

הטבלה שלפניך מיועדת למילוי עצמי.
ככל שהתנהגות מסויימת מופיעה בתדירות רבה יותר ולמשכי זמן ארוכים יותר - קיים חשד ל ADHD.

אף פעם לאלעיתים מועטותמדי פעםפעמים רבות
חסר מנוחה. לא מסוגל לשבת במקום אחד
נתון למצבי רוח ולהתפרצויות
מתוסכל בקלות, בוכה בקלות
חולם בהקיץ, דעתו מוסחת בקלות
מתפרץ ומפריע לאחרים
מתקשה בביצוע הוראות למטלות
מאבד דברים חשובים
מתרגש בקלות ונסער
חסר קשב ומיקוד